Meracie vybavenie

Všetko moje meracie vybavenie je pravidelne kalibrovane pre zabezpečenie najpresnejších výsledkov meraní.Metrel eurotest XD

- Vykonávanie revízií elektrických inštalácií podľa STN 33 2000-6

- Vykonávanie revízii v sieťach TN, TT, IT

- Testovanie inštalácií vo vysoko a nízkofrekvenčných  systémoch

- Vykonávanie revízií bleskozvodov a meranie uzemnenia

- Revízie EVSE , pracovných strojov a meranie stavu izolácie do 2,5KV

SONEL SET PV

- Kompletná elektrická revízia vašej solárnej elektrárne

- Meranie všetkých parametrov podľa normy STN EN 62446-1:2016

- Diagnostika porúch solárnej elektrárne.

- Meranie výkonu a účinnosti solárnej elektrárne


FLUKE 125 B

- Diagnostika elektrických porúch v inštaláciách 

- Meranie elektrických rušení v inštaláciách

- Meranie výkonov, účinníka, spotreby

- Kontrola komunikačných rozhraní