Meracie vybavenie

Metrel eurotest XD

- Vykonávanie revízií elektrických inštalácií podľa STN 33 2000-6

- Vykonávanie revízii v sieťach TN, TT, IT

- Testovanie inštalácií vo vysoko a nízkofrekvenčných  systémoch

- Vykonávanie revízií bleskozvodov a meranie uzemnenia

- Revízie EVSE , pracovných strojov a meranie stavu izolácie do 2,5KV