Toto je základný cenník odborných prehliadok a odborných skúšok, elektroinštalačných a diagnostických prác. Keďže povaha požiadaviek zákazníka je striktne individuálna , vyžiadajte si cenovú ponuku pre vás konkrétny elektrický problém.
 

Cenník odborných prehliadok a odborných skúšok


Ku každej revízií je potrebná dokumentácia, ktorá by sa mala skladať z projektu skutočného stavu, a protokolu o určení vonkajších vplyvov. V prípade spotrebičov minimálne dokumentácia od výrobcu zariadenia. Bez týchto dokumentov nie je možné revíziu vykonať. V prípade, že tieto dokumenty nevlastníte je možné na základe dohody tieto dokumenty vypracovať. Cenu za periodické revízie vykonávam na základe poskytnutia predošlej východiskovej /periodickej  revízie, kde je už určený objem práce.


Východisková (revízia) odborná prehliadka a odborná skúška  elektrickej prípojky


75€

Východisková (revízia) odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie domu do 130m

nad 130m2.....................cenová ponuka


od 200€

Východisková (revízia) odborná prehliadka a odborná skúška bytovej jednotky

do 50m2........................120€

do 100m2........................170€

nad 100m2...................cenová ponuka


 

od 120

Východisková (revízia) odborná prehliadka a odborná skúška fotovoltaickej solárnej elektrárne FVE do 10kw


120€

Východisková (revízia) odborná prehliadka a odborná skúška fotovoltaickej solárnej elektrárne FVE -Lokálny zdroj 

od 10-100KW

Cenová ponuka závislá od konkrétneho projektu/dohody

od 250€

Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu

v cene 4 merania zvodov + ďalší zvod 25Eur 

od 100€

Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov, náradia, pracovných strojov

cena veľmi individuálna závislá od objemu revidovaných zariadení

Revízia EVSE

Revízia nabíjacích staníc EVSE typ 2 mod 3

250€

Cenník vypracovania dokumentácie

Projekt skutočného vyhotovenia elektroinštalácie bytovej jednotky do 100m2

150€

Projekt skutočného vyhotovenia elektroinštalácie rodinného domu do 130m2


200€

Projekt elektrickej prípojky


150€

Kusové skúšky rozvádzádzačov

cena závislá od velkosti rozvádzača

od 50€

Technické kreslenie

Schémy rozvadzačov, prekreslovanie, jednopolové schémy, cena  podľa rozsahu.

výstup: *.pdf, *.dwg

od 60€/A4

Fotovoltaická solárna elektráreň do 10KW 

- Revízia FVE................................................................120eur

- Projekt skutočného vyhotovenia............150eur

- Jednopólová schéma..........................................60eur

330€

Fotovoltaická solárna elektráreň od 10kw Lokálny zdroj

- Revízia FVE...............................................................od 250eur

- Projekt/technická správa............................od 250eur

- jednopólová schéma......................................od 60eur

Cenová ponuka zavislá od konkrétneho  projektu/dohody


od 560€


CENA JE KONEČNÁ, NEPLATITEĽ DPH, PRE FIREMNÝCH ZÁKAZNÍKOV DOHODA O CENÁCH


Revízne správy sú vyhotovené v dvoch kópiách. Objednávateľovi je odovzdaný 1ks revíznej správy v papierovej forme + elektronická verzia. Jeden ks revíznej správy ostáva mne z dôvodu archivácie.