Toto je základný cenník odborných prehliadok a odborných skúšok. Keďže povaha požiadaviek zákazníka je striktne individuálna , vyžiadajte si cenovú ponuku pre vašu konkrétnu požiadavku.
 

Cenník odborných prehliadok a odborných skúšok


Ku každej revízií je potrebná dokumentácia, ktorá by sa mala skladať z projektu skutočného stavu, a protokolu o určení vonkajších vplyvov.  Bez týchto dokumentov nie je možné revíziu vykonať. V prípade, že tieto dokumenty nevlastníte je možné na základe dohody tieto dokumenty vypracovať. Cenu za periodické revízie vykonávam na základe poskytnutia predošlej východiskovej /periodickej  revízie, kde je už určený objem práce.


Východisková (revízia) odborná prehliadka a odborná skúška fotovoltaickej solárnej elektrárne FVE do 10kw


120€

Východisková (revízia) odborná prehliadka a odborná skúška fotovoltaickej solárnej elektrárne FVE -Lokálny zdroj 

od 10-100KW

Cenová ponuka závislá od konkrétneho projektu/dohody

od 350€

Cenník vypracovania dokumentácie

Kusové skúšky rozvádzádzačov

cena závislá od velkosti rozvádzača

od 50€

Technické kreslenie

Schémy rozvadzačov, prekreslovanie, jednopolové schémy, cena  podľa rozsahu.

výstup: *.pdf, *.dwg

od 60€/A4

Fotovoltaické solárne zariadenie do 10KW malý zdroj

Komplet dokumentácia , revizia, schémy, technická správa

350€

Fotovoltaické solárne zariadenie od 10kw do 100kw lokály zdroj

Komplet revizia, schémy, projekt, Cena je zavislá od velkosti a požiadaviek investora. 

od 560€


CENA JE KONEČNÁ, NEPLATITEĽ DPH, PRE FIREMNÝCH ZÁKAZNÍKOV DOHODA O CENÁCH


Revízne správy sú vyhotovené v dvoch kópiách. Objednávateľovi je odovzdaný 1ks revíznej správy v papierovej forme + elektronická verzia. Jeden ks revíznej správy ostáva mne z dôvodu archivácie.