Toto je základný cenník odborných prehliadok a odborných skúšok, elektroinštalačných a diagnostických prác. Keďže povaha požiadaviek zákazníka je striktne individuálna , vyžiadajte si cenovú ponuku pre vás konkrétny elektrický problém.
 

Cenník odborných prehliadok a odborných skúšok


Ku každej revízií je potrebná dokumentácia, ktorá by sa mala skladať z projektu skutočného stavu, a protokolu o určení vonkajších vplyvov. V prípade spotrebičov minimálne dokumentácia od výrobcu zariadenia. Bez týchto dokumentov nie je možné revíziu vykonať. V prípade, že tieto dokumenty nevlastníte je možné na základe dohody tieto dokumenty vypracovať. Cenu za periodické revízie vykonávam na základe poskytnutia predošlej východiskovej /periodickej  revízie, kde je už určený objem práce.


Východisková (revízia) odborná prehliadka a odborná skúška  elektrickej prípojky


55€

Východisková (revízia) odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie domu

do 130m2..........................95€

do 140m2........................150€

nad 140m2.....................cenová ponuka


od 95€

Východisková (revízia) odborná prehliadka a odborná skúška bytovej jednotky

do 50m2........................65€

do 100m2........................95€

nad 100m2...................cenová ponuka


 

od 65

Východisková (revízia) odborná prehliadka a odborná skúška fotovoltaickej solárnej elektrárne FVE do 10kw


120€

Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu

v cene 2 merania zvodov + ďalší zvod 10Eur 

od 35€

Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov, náradia, pracovných strojov

cena veľmi individuálna závislá od objemu revidovaných zariadení

Inžinierka činnosť, projekty skutočného vyhotovenia, projekt drobnej stavby, elektrotechnické merania

výkony, spotreby, harmonické zložky, rezistivita pôdy

Cenová ponuka

Revízne správy sú vyhotovené v dvoch kópiách. Objednávateľovi je odovzdaný 1ks revíznej správy v papierovej forme + elektronická verzia. Jeden ks revíznej správy ostáva mne z dôvodu archivácie.

Cenník elektroinštalačných prác

Základná cena  práce 1h

Diagnostika, oprava, výmena,

* v cene nie je započítaný inštalačný materiál


29€

Výmena hlavného ističa

1 fazový istiaci prvok do 25A 35 EUR

3 fázový istiaci prvok d0 25A  50 EUR

* cena je koncová s inštalačným materiálom


od 35€

Pripojenie varnej dosky, elektrického sporáka

* v cene nie je započítaný inštalačný materiál 


35€

Ceny s DPH, Neplatiteľ DPH


Práca v lokalitách : Topolčany, Nitra a okolie