Toto je základný cenník odborných prehliadok a odborných skúšok, elektroinštalačných a diagnostických prác. Keďže povaha požiadaviek zákazníka je striktne individuálna , vyžiadajte si cenovú ponuku pre vás konkrétny elektrický problém.
 

Cenník odborných prehliadok a odborných skúšok


Ku každej revízií je potrebná dokumentácia, ktorá by sa mala skladať z projektu skutočného stavu, a protokolu o určení vonkajších vplyvov. V prípade spotrebičov minimálne dokumentácia od výrobcu zariadenia. Bez týchto dokumentov nie je možné revíziu vykonať. V prípade, že tieto dokumenty nevlastníte je možné na základe dohody tieto dokumenty vypracovať. Cenu za periodické revízie vykonávam na základe poskytnutia predošlej východiskovej /periodickej  revízie, kde je už určený objem práce.


Východisková (revízia) odborná prehliadka a odborná skúška  elektrickej prípojky


75€

Východisková (revízia) odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie domu do 130m

nad 130m2.....................cenová ponuka


od 200€

Východisková (revízia) odborná prehliadka a odborná skúška bytovej jednotky

do 50m2........................120€

do 100m2........................170€

nad 100m2...................cenová ponuka


 

od 120

Východisková (revízia) odborná prehliadka a odborná skúška fotovoltaickej solárnej elektrárne FVE do 10kw


120€

Odborná prehliadka a odborná skúška bleskozvodu

v cene 4 merania zvodov + ďalší zvod 25Eur 

od 100€

Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov, náradia, pracovných strojov

cena veľmi individuálna závislá od objemu revidovaných zariadení

Revízia EVSE

Revízia nabíjacích staníc EVSE typ 2 mod 3

250€

Cenník vypracovania dokumentácie

Projekt skutočného vyhotovenia elektroinštalácie bytovej jednotky do 100m2

150€

Projekt skutočného vyhotovenia elektroinštalácie rodinného domu do 130m2


200€

Projekt elektrickej prípojky


150€

Fotovoltaická solárna elektráreň do 10KW komplet balík

- Revízia FVE................................................................120eur

- Protokol o nastavení ochrán..........................50eur

- Projekt skutočného vyhotovenia..............200eur

- Kusová skúška rozvádzača fve...................80eur

- Jednopólová schéma...........................................60eur

400€


CENY S DPH, NEPLATITEL DPH

Revízne správy sú vyhotovené v dvoch kópiách. Objednávateľovi je odovzdaný 1ks revíznej správy v papierovej forme + elektronická verzia. Jeden ks revíznej správy ostáva mne z dôvodu archivácie.