Na hrane káblová WAGO svorka (odborný článok)

01.01.2023

Takže , v tomto článku vám ponúknem odborný pohlaď na spoje a používanie WAGO svoriek. Je to dilema, ktorú veľa krát rozoberajú elektrikári na rôznych fórach, rozdeľujú elektrikársku spoločnosť na tých čo svorky používajú a tých ktorý ich obchádzajú. Teraz sa vám snažím v tomto článku priniesť ako to s najbežnejšou univerzálnou svorkou WAGO na hrane. A tým myslím na úplnej hrane jej parametrov definovaných výrobcom a spôsobu ich použitia.

Testovacia vzorka:

 Krabicová spojovacia svorka WAGO - 221-415 - 2x0,2-4mm2 - 32A/450V

Krabicová svorka WAGO má hraničnú teplotu použiteľnosti 85 stupňov a maximálny prúdový prechod 32A

Odkaz na stránku výrobcu >>>

Testovacie pravidlá:

- test sa vykoná  pri každom type vodiča na novej vzorke 

- test sa vykoná s použitím vodičov :

1. CU pevný vodič 2,5mm2  pri strednej hodnote striedavého prúdu 20A

2. AL pevný vodič 4,2mm2 s čistými kontaktmi pri strednej hodnote striedavého prúdu 20A bez použitia wago AL pasty

3. CU pevný vodič 4mm2 pri strednej hodnote striedavého prúdu 32A

4. AL pevný vodič 4,2mm2 s oxidovanými kontaktami pri strednej hodnote striedavého prúdu 20A bez wago AL pasty

5. AL pevný vodič 4.2mm2 s oxidovanými kontaktami pri strednej hodnote striedavého prúdu 20A s wago AL pastou

6. CU licna 2,5mm2 bez dutiniek pri strednej striedavého hodnote prúdu 20A

Testovacia metóda:

Test spočíva v zaťažení wago svorky maximálnym striedavým prúdom  pri spojení dvoch vodičov a v sledovaní zmeny teploty a úbytku napätia  spoja wago svorky po dobu jednej hodiny.

Test je vykonaný pri teplote okolia 20C

Test sa vykoná podla schemy zapojenia :

Testovacie pomôcky:

G - distribučná siet 230V 50Hz

TR1- Autoransformátor METREL HSN 260/4,5

TR2- Transformátor ZVS Dubnica 11,5V 26,1 A použitý ako zdroj prúdu

A1- Ampérmeter použitý ako Metrel Eurotest XD - kalibrovaný

V1- Voltmeter CEM DT9929

T- na snímanie a meranie teploty použitá termokamera HIKMICRO pocket 2

Pre vyššie prúdy ako 20A použití ampérmeter uni-T 210E, a pre kontrolu prúdové kliešte MINI 05 C.A


TEST 1. CU pevný vodič 2,5mm2 pri strednej hodnote striedavého prúdu 20A

Záver: Pri maximálnom zaťažený wago svorky prúdom 20A pri spoji dvoch pevných vodičov 2,5mm2 v priebehu jednej hodiny nebola spozorovaná zvýšená hodnota teploty nad teplotu definovanej výrobcom. ľudovo povedane wago svorka fungovala s prehľadom. Mimo tohto testovania som zvýšil pri 2,5mm vodiči prúd na 25 A a v priebehu hodiny sa zvýšila teplota o 10C na 45C, čo je ešte stále skoro v polovici zaťaženia. Prechodový odpor  pri 20A bol od začiatku merania 981 uOhm a na konci 1,04 mOhmu bez zohľadnenia tolerancie prístrojov


TEST 2. AL pevný vodič 4,2mm2 s čistými kontaktmi pri strednej hodnote striedavého prúdu 20A bez použitia wago AL pasty

Záver: podobne ako v prvom prípade wago svorka si držala v podstate konštantnú teplotu (odchýlky v meraniach prikladám tolerancii termokamery ) . Wago svorku som nechal v zaťažení ešte  ďalšie 3 hodiny so zvýšením teploty na konci testu na 35 stupňa teda bez zmeny teploty oproti prvej hodine. Prechodový odpor bol na začiatku 1,16 mOhm a na konci merania 1,27 mOhm


TEST 3. CU pevný vodič 4mm2 pri strednej hodnote striedavého prúdu 32A 

 

Záver: aj v pri tomto teste si wago svorka zachovala chladnu hlavu a po hodine zaťaženia bola jej teplota v polovičnom rozsahu. Ak si všimnete skôr sa zahrieva na vyššiu teplotu pripojený vodič ako sama wagosvorka. Prechodový odpor na začiatku bol 955 uOhm a na konci 1,03 mOhm. Samozrejme nedalo mi to a skúsil som ešte 15 minútový test so zaťažením wago svorky 45A. V tomto prípade je to to už extrémna záťaž aj na samotný vodič. Ak sa ale pozriete na samotnú wagosvorka, stále sú jej tepelne parametre s prehľadom.


TEST 4. AL pevný vodič 4,2mm2 s oxidovanými kontaktami pri strednej hodnote striedavého prúdu 20A bez wago AL pasty.

- ako rýchlu oxidáciu kontaktov som použil roztok kyseliny chlorovodíkovej a peroxidu vodíka, kontakty boli namočené v roztoku približne 30s. Po 30s boli opláchnuté vodou a očistené servítkou.

Záver: v tomto prípade sa test skončil skôr ako začal, wagosvorka zhorela približne za 10s po zvýšení prúdu na 20A. Reálna použiteľnosť bola pri prúde 3A a pracovnej teplote okolo 50stupnov. 


TEST 5. AL pevný vodič 4.2mm2 s oxidovanými kontaktami pri strednej hodnote striedavého prúdu 20A s wago AL pastou

- použite pôvodné kontakty , do novej wago svorky bola aplikovaná wago pasta, Po vložení vodičov bol test oneskorený o 10min aby sa pasta mohla aktivovať.

Záver: tu si môžeme všimnúť ako to ma firma wago veľmi dobre vymyslene. Moje oxidovane kontakty, trochu wago pasty, bez očistenia, oškrabania, a všetko funguje ako ma. Teplota wago svorky je síce vyššia ale nepresiahla hodnotu 51 stupňov. Neviem ako by to prebiehalo z dlhodobého hľadiska, ale použitím odporúčanej pasty a ešte doplnkové oškrabanie vodiča môže podstatne predlžiť životnosť celého wago spoja. Prechodový odpor na začiatku bol 2,3 mOhm a na konci 2,7 mOhm.


TEST 6. CU licna 2,5mm2 bez dutiniek pri strednej striedavého hodnote prúdu 20A

Záver: teplota stabilná nízka, v porovnaní s pevný vodičom CU 2,5mm2 podstatne lepší kontakt. Prechodový odpor na začiatku bol 880 uOhm a na konci 930 uOhm.


Celkové zhodnotenie: Tento test wago svorky prebiehal v domácich podmienkach s profesionálnym vybavením. Zvolená testovacia metóda bola úplne postačujúca aby sa vyvrátili nejaké dohady o použiteľnosti, nefunkčnosti a problémoch. Aj keď som vo svojej praxi videl veľa zhorených wago svoriek, usudzujem ,že sa jednalo o neprofesionálnu montáž a svorka nebola inštalovaná s odporučením výrobcu. (tu hovorím hlavne o hliníkových spojoch bez wago pasty) . Ešte musím spomenúť , že test bol vykonávaný v podstate  ako odporová záťaž, v prípade induktívnych, kapacitných záťaží, kde už prichádzajú do úvahy prúdy vyšších harmonických, je možné preťaženie wago svorky ak ju používame na hrane parametrov. Ale podotýkam v domácich inštaláciách s istením rozvodu 16B je poškodenie wago svorka vyššími harmonickými nepravdepodobné. Ak prídem nato ako to v domácich podmienkach simulovať, určite ten test vyskúšam.