Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov a solárnych fotovoltaických elektrární.
Poskytujem odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických, elektrických inštalácií, bleskozvodov a solárnych fotovoltaických zariadení v rozsahu oprávnenia do 1000V AC a 1500V DC. Odborné prehliadky a skúšky vykonávam v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z. v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu  ( školy, rodinné domy, byty, firmy).
 Vykonávam diagnostiku elektrických porúch v inštaláciách a na elektrických zariadeniach. Inštaláciu nových zariadení ako aj opravy. Pracujem na trase Nitra-Topoľčany a v prípade elektrického problému ma neváhajte kontaktovať.


Ing. Lukáš Bíro L&L

Kontakt: +421 902 303 695

revizie@revizie-to.sk

Topoľčany, Nitra a okolie

Služby


Revízia inštalácií

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických inštalácií, elektrických prípojok a odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov

Revízia FVE

Odborné prehliadky a odborné skúšky solárnych fotovoltaických elektrární, a fotovoltaických zariadení. Termoelektrické merania. Projekty, schémy, protokoly.

Revízia EVSE

Odborné prehliadky a odborné skúšky nabíjacích staníc pre elektromobily. Nabíjacie stanice typu 2 v móde 3.

Diagnostika

Diagnostika porúch v elektrických inštaláciách, zariadeniach a elektrických porúch strojov.

Servis

Výmeny ,opravy a kontroly  elektrických zariadení, úpravy a výmeny rozvádzačov, výmena hlavného ističa

Inžiniering

Elektrotechnické merania, Projekty skutočného vyhotovenia, projekty elektrických zariadení a prípojok

Revízie, poruchy, inštalácie, projekty